čtvrtek 13. prosince 2012

VIZUALIZACE

Kostel s pohledem na tzv. ikonostas - příčku s ikonami, dělící prostor pro veřejnost od prostoru s oltářem. Boční stěny jsou tvořeny dynamickou proměnlivou vitráží z elektropolymerického filmu displaye mezí zasklením. 

Upravil jsem způsob promítnutí oblouku do architektury - teď je tvořen vytažením hmoty, tak, jak jsme o tom mluvili. Je to rozhodně čistší řešení.
nová podoba refektáře vzniklá vytažením oblouků do prostoru

ateliér

cela

zvonice

zahradačtvrtek 8. listopadu 2012

PROGRES....

Po minulé analýze rozložení denního světla v prosvětlovací štěrbině, jsem si také udělal analýzu oslunění, podle které je navrženo rozložení pobytových prostorů (pás v nejvyšší úrovni je ponechán pro zahradu, pobytové místnosti by se tam přehřívaly, pod ním jsou cely a knihovna...atd)
Upravil jsem fasádu - sjednotil jsem typy otvorů pomocí oblouků.
Nahoře je vizualizace prostoru s lávkami, kde zelená zahrada přechází do kamenné.
Přemýšlel jsem nad vitrážemi pro kostel. Rád bych použil principu dynamických vitráží, měnících se díky filmu z elektropolymeru, schopného vytvářet proměnlivé vzory v zasklení (viz obrázek níž).
Zde je řez celami a lávkami:

pátek 2. listopadu 2012

VIZUALIZACE- doplnění

vizualizace doplněna o břečťan na druhé stěně

PROGRES

pohled do zahrady kláštera
Udělal jsem vizualizaci zahrady mezí domy kláštera.
Také jsem vypracoval analýzu denního osvětlení ve štěrbině před fasádou. Jarda byl trochu skeptický ohledně správnosti té analýzy, takže ji zkonzultuju s odborníky.

Každopádně z analýzy vyplynulo, že jsem musel kompletně předělat dispoziční vazby, protože v některých místech mi to osvětlení předtím nestačilo. Nové schéma je zde:

Příští týden plánuji zajít za statikem a odborníkem na tzb.Teď řeším sjednocení vzhledu fasády (o tom jsme se bavili minule). Rád bych pro sakrální stavby ponechal obloukovou estetiku (je archetypální). Ostatní stavby měli vždy spíš utilitární pravoúhlou estetiku. Samozřejmě to neberu jako prvoplánové omezení. Budu na tom pracovat

sobota 6. října 2012

TYPOLOGIE

 Většinu týdne jsem trávil přípravou podkladů pro fyzický model, proto k samotnému projektu toho není moc. Našel jsem okolo 20 plánů pravoslavných klášterů a snažil jsem se z nich vyseparovat základní pravidla a typologické vazby. Tyto kláštery nemají rajský dvůr, budovy jsou většinou rozesety po celé ploše pozemků (to není pravidlem). Hlavní- tzv. Svatá brána směřuje na západ, stejně, jako vstup do hlavního chrámu (těch bývá na pozemku více - hlavní se nazývá katedrála, vedlejší jsou kostely). Přísně uzavřená před veřejnosti je především ubytovna mnichů. Důležitá je symbolika hradeb a zvonic (mohou být přímo u chrámu, nad bránou na hradbách nebo v prostoru). Samozřejmostí jsou dílny, knihovna, hospodářské prostory, prostory pro správu a představeného (tomu se říká Archierej či Igumen). Návštěvníci a poutníci mají oddělené cely. Cely jsou většinou pro 1 mnicha, obsahují postel (nebo tvrdou lavici), stůl, židli, polici na knihy a oltář. V cele tráví mnich veškerý čas mino tzv. poslušanie (přidělená mu činnost - úklid, pomoc v chrámu, sbor, dílny, dozory, zvonictví, ..), bohoslužby a jídlo - modlí se, čte náboženské texty, vytváří menší řemeslné výrobky. Mezí dálší části kláštera patří jídelna, kuchyně, pekárna, léčebna, zahrady, archiv a výukové prostory, zázemí pro návštěvníky atd.
Kromě studia typologie si také pročítám řeholi, snažím se zjistit podrobnou historii a vývoj pravoslaví v ČR, studuju symboliku jednotlivých formálních znaků architektury (důležité je pro mě oddělit základní pravidla geometrie a obrazů od nánosů slohových tvarosloví, které v dějinách architekturu ovlivňovaly - od toho se pak bude odvíjet přístup k formování architektury kláštera). Architektura pravoslavných sakrálních staveb se výrazně liší v závislosti na regionu. Jelikož historie pravoslaví v těchto končinách není dlouhá, je otázkou, jestli na něco navazovat nebo začít od začátku a snažit se zakotvit architektoický projev do místního kontextu.
Docela mě těší, že během studia tématu se mi většina odpovědí na mé prvotní otázky odkrývá sama. O tom možná v dalších příspěvcích.

Typologické schéma:


Příklady uspořádání klášterů (omlouvám se za podivnou grafiku, ale jiné podklady se sehnat ani nedají):

Hierarchie správy uvnitř kláštera: